Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου “Αξιοποίηση και Ανάπτυξη πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.”Βγήκε στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός για ένα μεγάλο έργο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης φτάνει στα 67,3 εκατ. ευρώ (83,45 αξία με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 23/05/2023.

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία προκήρυξε δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ. (Πάτρα)».

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και τεχνική διαχείριση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ. (Πάτρα).

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 324 (27 χρόνια).

Ταυτότητα έργου

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία πόλου ανάπτυξης, να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο και βιώσιμο κτιριακό συγκρότημα, που θα ενσωματώνει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, θα αξιοποιεί -στο μέτρο του δυνατού- τα υφιστάμενα βιομηχανικά κελύφη, υψηλής αρχιτεκτονικής σημασίας, θα συνδέεται με το παραλιακό μέτωπο και με τον ιστό της πόλης, θα καλύπτει μέρος των κοινωφελών αναγκών της πόλης και θα αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, έχοντας ως τελικό στόχο το ακίνητο να αποτελέσει ένα νέο υπερτοπικό τοπόσημο και πόλο έλξης για την πόλη της Πάτρας, συμβολίζοντας τη μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.

Οι επιμέρους Ειδικοί Στόχοι που τίθενται για την αξιοποίηση του ακινήτου είναι οι εξής:
– Ενσωμάτωση της Ιστορίας του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και διατήρηση της ιστορικής «μνήμης».
– Εξωστρεφής σχεδιασμός, λειτουργική επανένταξη στην ευρύτερη περιοχή και διασφάλιση της ζωτικότητας του χώρου.
– Εξυπηρέτηση μέρους κοινωφελών αναγκών της πόλης.
– Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων της τοπικής οικονομίας (αναδυόμενες νέες οικονομίες, προώθηση συνεργειών, οικονομική εξωστρέφεια κ.λπ.).
– Εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων (ενσωμάτωση αρχών αειφορίας, βιοκλιματικές μέθοδοι κτλ.).
– Προώθηση μεικτών χρήσεων και δραστηριοτήτων.
– Διαμόρφωση ενός ελκυστικού πάρκου πόλης με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και δραστηριοτήτων υπαίθριας αναψυχής, ως νέου περιβαλλοντικού πόλου της Πάτρας και ως σημαντικού συνεκτικού υπαίθριου χώρου εκτόνωσης και αναψυχής.
– Εξασφάλιση των απαραίτητων προσβάσεων για ποδήλατα, πεζούς και οχήματα, ώστε η υπό μελέτη περιοχή να συνδεθεί απρόσκοπτα με την πόλη με παράλληλα εύστοχη διαχείριση των ροών ποδηλάτων, πεζών κλπ. μέσα στην υπό μελέτη περιοχή.
– Εξασφάλιση της χωροθέτησης των αστικών λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας, κλπ. καθώς και ενσωμάτωση στην υπό μελέτη περιοχή της μελλοντικής χάραξης του τρένου και προτάσεις για τον τρόπο γειτνίασής της.

H Χαρτοποιία Λαδόπουλου στα τέλη της δεκαετίας του 1930


Άποψη της Χαρτοποιίας Λαδόπουλου στα τέλη της δεκαετίας του 1930. ∆ιακρίνονται οι αρχικές κτιριακές εγκαταστάσεις χωρίς
τις επεκτάσεις των επόµενων δεκαετιών.

Το βιοµηχανικό συγκρότηµα Λαδόπουλου αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα βιοµηχανικά µνηµεία της Πάτρας αλλά και του ελληνικού χώρου και περιµένει τη διάσωση της ιστορίας του αλλά και την αξιοποίησή του ώστε να αποτελέσει ζωντανό στοιχείο στην πολιτιστική και οικονοµική ζωή της πόλης.

Scroll to Top

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής για να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία της, την δυνατότητά σας να επικοινωνήσετε μαζί μας, να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και να παρέχει πληροφορίες από τρίτους. Πολιτική απορρήτου